Barbara «Bärbel» Hasund 1951-2020

Bärbel gikk ut av tiden lørdag 21. mars 2020, dagen etter sin 69-årsdag. Vi har mistet en soroptimistsøster som gjennom hele sitt medlemskap har bidratt til klubbens liv og utvikling, og har hatt omsorg for oss alle.

 

Til minne – Barbara «Bärbel» Hasund

1951 - 2020

Kristiansand Soroptimist klubb har mistet et verdifullt medlem, Barbara Hasund som vi kalte for Bärbel. Det er vanskelig å forstå at Bärbel som for så kort tid siden var aktiv til sted, ikke skal være med oss videre. Hun betydde mye for klubben og var et kjært medlem.

Bärbel var født og oppvokst i Tyskland. Hun utdannet seg til tannlege med spesialisering i kjeveortopedi. Under spesialiseringen i Hamburg traff hun sin store kjærlighet, Asbjørn Hasund fra Norge, som underviste i kjeveortopedi på universitetet i Hamburg. Etter hvert fikk de tre barn sammen.

I 1996 flyttet familien til Kristiansand. Her startet Bärbel sin egen spesialistpraksis. Hun var faglig dyktig og utførte sitt arbeid med verdighet og under ansvar. Hun hadde tillit hos sine store og små pasienter, og møtte alle med varme og trygghet.

I 2000 ble Bärbel medlem i Kristiansand Soroptimistklubb. Som medlem var Bärbel alltid villig til å hjelpe og tjene. Hun hadde ulike verv i klubben, blant annet som klubbens president i 2 perioder. Bärbel betydde mye for klubbens indre liv og for hvert medlem. Hun skapte en god atmosfære rundt seg, var inkluderende og romslig i sitt vesen. Hun hadde et åpent sinn, humor og en god latter.

Det var klubbens internasjonale engasjement Bärbel var særlig interessert i. Hun reiste ofte til våre vennskapstreff i Europa, og tok imot besøkende fra andre klubber med stor gjestfrihet.

Bärbel var oppriktig i vennskap og viste alltid evne til fred og forståelse. Vi minnes mange hyggelige sammenkomster og gode samtaler med Bärbel. Hun vil bli dypt savnet av oss alle.

Vår tanker går til hennes nærmeste som mistet en kjær kone og mor.

 

På vegne av Kristiansand Soroptimistklubb

Doris Poll Bergendoff (President), Anne Marie Haraldstad og Betten Geheb

Collage (c)VeNiBriK
Collage (c)VeNiBriK
Foto: (c) VeNiBriK