Klubbens styre 2022

Styremedlemmer og tillitskvinner for øvrig blir valgt på klubbens årsmøte.

Alle tillitsverv tiltres 1. januar

 

Styremedlemmer og klubbinformasjon pr 1. januar 2023:

 

 

 

Oppdatert 210123/vk