Klubbens styre 2020-2022

Klubbens styre fra 1. oktober 2020

Styremedlemmer og tillitskvinner for øvrig blir valgt på årsmøtet som avholdes om våren.

Alle tillitsverv tiltres 1. oktober.

 

Styret for soroptimiståret 2020-2022 er:

 

Kontaktadresse: kristiansand@soroptimistnorway.no