Om klubben

Klubben er tilknyttet Soroptimist International (SI), som er en verdensomspennende partipolitisk og religiøst nøytral sammenslutning av yrkesaktive kvinner.

Kristiansand Soroptimistklubb har organisasjonsnummer 919 702 931 - vil du bli vår Grasrotgiver? Midlene går til våre prosjekter.

Kristiansand Soroptimistklubb ble stiftet 6. november 1971 av internasjonal ekstensjonspresident Eva Bengtson, Sverige.
Klubben har månedlige møter i Kronprinsensgt 14 i Kristiansand.
Klubben har medlemmer med forskjellig yrkesbakgrunn:

 • Akvaingeniør
 • Avdelingsleder
 • Barnehageassistent
 • Bygningsingeniør/Energirådgivning
 • Feldenkraispedagog
 • Forsker
 • Fysioterapeut
 • Høyskolebibliotekar
 • Journalist
 • Kokk - faglærer
 • Kunsthistoriker
 • Kunsthåndverker
 • Lærere
 • Professor
 • Prosessingeniør
 • Rådgiver
 • Sivilingeniør
 • Spesialsykepleier/pedagog
 • Tanntekniker

 

 

-->

Nupens fontene
Otterdalsparken Foto: flickrCC
Foto: VenibriK
Foto: VenibriK