Representantskapsmøter

Representantskapet er Unionens øverste myndighet. Det består av 2 delegater fra hver klubb.
  • 2021 Representantskapsmøte i Ålesund 29. - 30. mai kommer til å bli helt digitalt
  • 2020 Representantskapsmøte i Trondheim 24.-26. april - avlyst pga korona-epidemien. Elektronisk valg.
  • 2019 Representantskapsmøte i Fredrikstad 26.- 28. april
  • 2018 Representantskapsmøte på Gjøvik 27.- 29. april
  • 2017 Representantskapsmøte i Oslo 10. og 11. juni
  • 2016 Representantskapsmøte i Sandefjord 27.-29. mai
  • 2015 Representantskapsmøte i Stavanger 29.-31. mai