Klubbens møteprogram 2019-2020

Møtene holdes vanligvis i Kronprinsensgate 14. Fast møtedag er 2. mandag i måneden kl 1900

Møtedatoer 2019-2020 - foreløpig, programmet publiseres når det er klart!

14. oktober 2019 - gruppemøte med årsplanlegging. Presidentkjedet overrekkes

26. oktober Distriktsmøte i Lyngdal (lørdag)

11. november 2019:  Rune Håverstad, leder av introduksjonsavdelingen i Kristiansand kommune, informerer om kommunens introduksjons- og mentorprogram

9. desember 2019: Julemøte på SHAM kl 1900, du finner invitasjonen her

13. januar 2020 - Foredrag ved Christianssands Byselskap

10. februar 2020 - Foredrag ved Andrew Kaba, hjelpearbeid i Zambia mm

9. mars 2020: Årsmøte med valg

13. april 2020

AVLYST 24.-26. april 2020: Landsmøte og representantskapsmøte i Trondheim

11. mai 2020

AVLYST 5.-7. juni: 2020 Nordiske dager på Ringerike

8. juni 2020: Sommermøte: Sommermøtet legges til Myren gård. Oppmøte på parkeringsplassen kl 1800. 

14. september 2020

---

[Nytt soroptimistårs første møte er 12. oktober 2020]

Sist oppdatert 310520/vk

 

 

 

Foto: VenibriK
Foto: VenibriK
Foto: VenibriK
Foto: VenibriK
Foto: VenibriK
Foto: VenibriK