Distrikt Syd 1

Norgesunionens klubber er fordelt på 13 distrikter

Hvert distrikt har en valgt distriktskontakt som samarbeider med klubbene

Distrikt Syd 1 består av 7 soroptimistklubber:

Mer informasjon finner du her

DISTRIKTSMØTER
Distriktsmøtene avholdes på høsten og møtearrangementet går på omgang mellom klubbene:

2019      Lister
2020      Kristiansand avlyst pga corona-epidemien
2021      Flekkefjord
2022      Arendal-Grimstad
2023      Arendal
2024      Kristiansand Øst
2025      Mandal

 

Oppdatert 101020/vk