Klubbens møteprogram 2016

Møtene holdes vanligvis i Kronprinsensgate 14. Fast møtedag er 2. mandag i måneden kl 1900.

Fullstendig møteprogram og gruppeinndeling for 2016 finner du her.


Møteprogram for 2016

Nr

2015-2016

Tema/aktivitet

Ansvarlig/deltakere

4

11. januar

Arbeidsmøte programgrupper

Styret

5

8. februar

Yrkesforedrag. Ekstensjon

Styret

6

14. mars

Årsmøte med valg

Styret.  Alle

7

11. april

Programområde: Utdanning

"Møte med Hege Storhaug" gjester innviteres

Gruppe 1

 

18. april

Ekstraordinært årsmøte

 

8

9. mai

Programområde: Økonomisk selvstendighet "Bedriftsbesøk hos Lise Schønberg"

Gruppe 2

 

27. -29. mai

R&L Sandefjord

2 valgte representanter

9

13. juni

Sommermøte

Festkomitéen

 

17. -19. juni

Vennskapstreff Weybridge, England

 

       

10

12. september

Programområde: Helse

Gruppe 3

 

 

 

 

Nr

2016-2017

Tema/aktivitet

Ansvarlig

1

10. oktober

Prosjektleder Inga Lauvdal i Kulturetaten i Vest Agder fylkeskommune orienterer om prosjektet «Vest Agder for alle».

Styret

 

29. oktober

Kristiansand Øst Soroptimistklubb arrangerer kjolesalg på Shalam.

 
 

5. november

Distriktsmøte i Arendal OBS lørdag!

 

2

14. november

Programområde: Bærekraftig miljø

Gruppe 4

 

25 november

FN dagen- Fellesarrangement med Kristiansand Øst «Fortellerteater om menneskehandel

 

3

8. desember

Julemøte OBS: torsdag! (Endret 010916)

Festkomitéen

 

Oppdatert 031116/vk