Mentorprogram Sørlandet 2019-2020

I oktober 2019 startet et nytt mentorprogram på Sørlandet!

Målet med mentorprogrammet er å bidra til karriereutvikling for kvinner som allerede er i jobb, og å stimulere til jobbmuligheter for kvinner som står uten jobb. Programmet retter seg mot kvinner med annen etnisk bakgrunn enn nordisk.

Programmet er et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansand Soroptimistklubb og Arendal-Grimstad Soroptimistklubb.

I et mentorprogram kobles en mentor(veileder) og en adept (den som veiledes)sammen. Adepten formulerer et mål som hun ønsker å utvikle seg mot. Mentoren er en veileder i denne prosessen. Soroptimister er yrkeskvinner fra et bredt spekter av yrker. I vårt mentorprogram vil mentorene være soroptimister fra klubbene i Kristiansand og Arendal-Grimstad. Disse har lang og variert yrkeserfaring, og de er kurset til å være mentorer.

Følg gjerne mentorprogrammet på Facebook!

 

Oppdatert 291019/vk