Vi søker engasjerte kvinner!

Ønsker du å være en del av et internasjonalt nettverk av yrkeskvinner og ha muligheter til å gjøre en forskjell?

Har du tid og lyst til å engasjere deg? Kunne du tenke deg å være med i en organisasjon som er religiøst og partipolitisk uavhengig?
Kristiansand Soroptimistklubb ønsker flere medlemmer og gjerne kvinner som kan bidra til et internasjonalt miljø også innad i klubben.
Som medlem blir du inkludert i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt nettverk av yrkeskvinner.

Soroptimister verden over arbeider for å:

  • Bedre kvinners og jenters mulighet for formell og uformell opplæring
  • Bedre mulighetene for økonomisk selvstendighet og bærekraftige arbeidsvilkår for kvinner
  • Gjøre slutt på vold mot kvinner og jenter og sikre kvinners deltakelse i konfliktløsning
  • Sikre kvinner og jenter tilstrekkelig mat og best mulige helsetjenester
  • Ivareta kvinners og jenters særlige behov ved å sikre et bærekraftig miljø og redusere effektene av klimaendringer og naturkatastrofer

Her finner du mer informasjon om soroptimistene:

Ta gjerne kontakt med oss! kristiansand@soroptimistnorway.no

 

 

Foto: Soroptimist International